Ideen er at udvikle en Virtual Scenario Responder – VSR – hvori der helt konkret kan simuleres, innoveres og kommunikeres omkring oplevelsen af rum, arkitektur og byrum allerede i skitseringsfasen så den virtuelle model bliver et aktivt redskab både for den formgivende arkitekt og for inddragelse af de andre aktører i byggeprocessen. Projektet er blevet på baggrund af dialog og sparring med Bevica Fonden, Grundejernes investeringsfond og Lokale og anlægsfonden.
VSR skal derfor kunne gemme den respons der gives ved oplevelsen af et givent scenarie. Virtual Reality bringes på denne måde fra at være en repræsentationsform til også at være et arbejdsredskab med mulighed for forøgelse af kvaliteten i projektet i de tidlige faser, hvor det er billigt at ændre i projektet. Hvis Virtual Reality teknologien skal anvendes til andet og mere end en personlig visuel oplevelse, er det nødvendigt at kunne give en dokumenteret feedback på hvordan en given arkitektur opleves. VSR indeholder en spørgematrice til indsamling af oplevelsesmæssig feedback fra den virtuelle model. Matricen udvikles ud fra en arkitektonisk adfærdsmæssig tilgang til oplevelsen af rum.

Denne feedback adresserer flere udfordringer hvoraf den væsentligste er, at en løbende afrapportering nemt kan synes at afbryde den virtuelle rumlige oplevelse. Projektet omkring en virtual reality scenario responder forsøger at løse denne 
konflikt, så brugeren vil kunne afrapportere løbende uden at oplevelsen mister sit fokus. VSR er den funktionelle kerne hvori der kan kobles flere scenarier på, som plug-ins, med forskelligt fokus.
På KADK Arkitektskolen har vi været i gang med at undersøge hvordan rum opleves i den fysiske verden kontra den virtuelle verden. Dette har vi gjort i et relativt stort forsøg ved brug af Virtual Reality og Eye Tracking, støttet af Dreyers Fond, Bevica Fonden og Grundejernes Investeringsfond (Bilag 5 & 6). Målet er at eftervise i hvor høj grad der er korrelation mellem det vi opfatter ved at betragte virkeligheden og den virkelighed vi præsenteres for via Virtual Reality. Undersøgelsen viser overordnet, at selv en relativt primitiv arbejdsmodel i Virtual Reality, på mange punkter godt kan bruges til at kommunikere oplevelsen af en bestemt arkitektonisk atmosfære i et bestemt arkitektonisk rum.