Denne test af VSR som dialogværktøj er foretaget på baggrund af Keingart arkitekters forslag til en ombygning og tilbygning til Gårslevhallen under projektet “Fitness for alle”. Testen er foretaget i marts 2019 på  Kunstakademiets Arkitektskole i København med Lars Schmidt Pedersen som testperson i den virtuelle kørestol og Anders Hermund og Ture Slot Bundgaard som repræsentanter for VSR holdet.

Lars er arkitekt cand. arch. og medlem af Dansk Handicapforbund (DHF) og Formand for Bygge og Trafi kpolitisk Udvalg (BTPU). Lars har ingen tidligere erfaringer med VR.

Det er væsentligt at understrege, at da der er tale om en test af VSR som dialogværktøj, er det ikke en fyldestgørende gennemgang af byggeriet, men en test af en prototype, der måske kan give anledning til videre diskussion om projektet mht. tilgængelighed og universelt design.

Denne rapport er et nedslag på væsentlige punkter fra den egentlige fi lm af Lars’ gennemkørsel af byggeriet i VR. Find selve filmen på: http://vsrlab.dk/artikler-media/

Anders Hermund
KADK marts 2019