Anders Hermund og Ture Bundgaard var med på Architectural Science Association (ANZAScA) der foregik i New Zealand 23 November til 4. December 2017. Anders fremlagde paperet  “Speculations on the Representation of Architecture in Virtual Reality: How can we (continue to) Simulate the Unseen?”. Vi hørte mange interessante indlæg fra andre forskere, arkitekter, ingeniører mm.

Efterfølgende har vi fået et rigtig godt samarbejde med en studerende fra arkitektskolen i New Zealand som havde udviklet et VR skitseringsprogram som vi har fået og nu udvikler videre på.