VR LAB

VR LAB er stedet hvor nye teknikker undersøges og afprøves. Det er her hvor vi sætter forskellige forsøg igang og hvor studerende og andre interesserede kan komme forbi og få testet deres modeller i VR.

Vi arbejder løbende på at …

VSR projektet

Ideen er at udvikle en Virtual Scenario Responder – VSR – hvori der helt konkret kan simuleres, innoveres og kommunikeres omkring oplevelsen af rum, arkitektur og byrum allerede i skitseringsfasen så den virtuelle model bliver et aktivt redskab både for