Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Ejendomsmessen i Bellacenteret

Anders præsenterer: Virtual reality som værktøj i byggeriet Med virtual reality kan man få fornemmelsen af at være tilstede og afprøve nye bygninger eller renoveringsprojekter, før de er bygget i virkeligheden. Med VSR – Virtual Scenario Responder projektet søger vi at kvalificere arkitektoniske løsninger i byggeriet. Med udgangspunkt i den bagvedliggende forskning, vises eksempler på…

Tidligere aktiviteter

VSR prototype test for kørestol

Denne test af VSR som dialogværktøj er foretaget på baggrund af Keingart arkitekters forslag til en ombygning og tilbygning til Gårslevhallen under projektet “Fitness for alle”. Testen er foretaget i marts 2019 på  Kunstakademiets Arkitektskole i København med Lars Schmidt Pedersen som testperson i den virtuelle kørestol og Anders Hermund og Ture Slot Bundgaard som…

Nytårskur hos LOA i StreetMekka i Viborg

Vi fremviser VSR projektet på Lokale og Anlægsfondens nytårskur 2019 i Viborg Gå til LOA hjemmeside Lokale og Anlægsfonden kommer igen i år, med bud på de mest markante trends og tendenser indenfor fritidslivet. Vores dygtige konsulenter vil holde spændende oplæg og give svar på dine spørgsmål. Kom og bliv inspireret. Nytårskuren med trends og…

Borgermøde i Gårslev 20 November

Den 20. November 2018 anvendte vi VSR prototypen på et borgermøde omkring den nye tilbygning til Gårslevhallen. Ca. 100 borgere var mødt op og de kunne ved denne lejlighed prøve hvordan den nye tilbygning virker ved hjælp af VSR og VSR light. Ved samme lejlighed blev interface mm testet grundigt af. Herunder kan du klikke…

Den Kloge Teknologi, Norge 2018

Anders Hermund præsenterede VSR projektet på DKT 2018 i Norge. “Den Kloke Teknologi” har eksisteret i 15 år – og har vokset til at være den største og vigtigste konference om brug af BIM og VDC i det byggede miljø. Link: Den Kloke Teknologi 2018  

Solar CPH summit

Ture Bundgaard deltager med en VSR forelæsning på “Solar CPH summit” – en stor konference for mange af BIMobjects producenter.

eCAADe oktober 2018

Anders deltog på eCAADe konferencen i oktober med forskning om virtual reality og VSR.

Bygherremøde Gårslevhallen VSR

  Vi var inviteret med til bygherremøde 28 August. Til mødet havde vi medbragt en film og 360 graders views der viste vores foreløbige process med VSR. Der blev taget rigtig godt imod materialet fra alle sider. NB! VSR Projektet, der benyttes, er udarbejdet ud fra Keingart Space_activators dispositionsforslag til Gårslevhallens ombygning. VSR-projektet er derfor…

ACE konference i Singapore

Anders Hermund holdt oplæg omkring virtual reality på KADK og VSR på ACE2018 konferencen i Singapore i maj 2018. Interessante dage og god feedback på projektet.

Borgermøde Gårslevhallen

  8 Maj 2018 – Vi besøgte Gårslevhallen til det første borgermøde i forbindelse med ombygningen af hallen. Keingart arkitekter præsenterede en række skitseforslag og borgerne fik mulighed for at kommentere og komme med ideer. VSR blev kort præsenteret af Lars Klint og Ture Bundgaard som var til stede ved mødet. Vi havde til lejligheden…

Health & Rehab Scandinavia

VSR var inviteret med på Health & Rehab Scandinavia: Den førende skandinaviske fagmesse, der præsenterer det nyeste og bedste inden for velfærdsteknologi, rehabilitering, hjælpemidler, services og pleje- og hospitalsudstyr. Læs mere om messen her: REHAB 2018. Der var god respons på projektet og flere interessenter blev tilføjet. Der var omkring 8000 besøgende på de tre dage messen…

VSR seminar hos Grundejernes Investeringsfond

TORSDAG D. 16. NOVEMBER kl. 14.00 til 16.00+ Afholdt vi et større seminar hos GI – Grundejernes Investeringsfond, Ny Kongensgade 15, 1472 København K. Programmet for dagen var ment som en diskussion vedrørende VSR, hvor der kunne spørges ind til projektet og hvor interesserede parter kunne komme med forslag og indspark til projektet. Programmet var…

VSR Building Green messe i København

KADK – var inviteret med til Building Green messen i Forum – København 1. og 2. november 2017. Vi forklarede om VSR projektet og 360 graders foto der viste hvordan rum opleves med forskellige øjensygdomme, samt fra kørestol. Der var mange interesserede ved standen efterfølgende har vi fået kontakt til blandt andet KEA og flere…

VSR New Zealand

Anders Hermund og Ture Bundgaard var med på Architectural Science Association (ANZAScA) der foregik i New Zealand 23 November til 4. December 2017. Anders fremlagde paperet  “Speculations on the Representation of Architecture in Virtual Reality: How can we (continue to) Simulate the Unseen?”. Vi hørte mange interessante indlæg fra andre forskere, arkitekter, ingeniører mm. Efterfølgende…

VSR Alpha

Test af forskellige kommunikationsmetoder – Alpha

VSR Beta

Screenshots og video fra visionen af VSR og Unity build med test af kommunikation. Filmen viser hvordan det kunne se ud når VSR betjenes.      

VSR PROJEKTET

Ideen er at udvikle en Virtual Scenario Responder – VSR – hvori der helt konkret kan simuleres, innoveres og kommunikeres omkring oplevelsen af rum, arkitektur og byrum allerede i skitseringsfasen så den virtuelle model bliver et aktivt redskab både for den formgivende arkitekt og for inddragelse af de andre aktører i byggeprocessen. Projektet er blevet på baggrund af dialog og sparring med Bevica Fonden, Grundejernes Investeringsfond og Lokale og anlægsfonden.

VSR skal derfor kunne gemme den respons der gives ved oplevelsen af et givent scenarie. Virtual Reality bringes på denne måde fra at være en repræsentationsform til også at være et arbejdsredskab med mulighed for forøgelse af kvaliteten i projektet i de tidlige faser, hvor det er billigt at ændre i projektet. Hvis Virtual Reality teknologien skal anvendes til andet og mere end en personlig visuel oplevelse, er det nødvendigt at kunne give en dokumenteret feedback på hvordan en given arkitektur opleves. VSR indeholder en spørgematrice til indsamling af oplevelsesmæssig feedback fra den virtuelle model. Matricen udvikles ud fra en arkitektonisk adfærdsmæssig tilgang til oplevelsen af rum.

Denne feedback adresserer flere udfordringer hvoraf den væsentligste er, at en løbende afrapportering nemt kan synes at afbryde den virtuelle rumlige oplevelse. Projektet omkring en virtual reality scenario responder forsøger at løse denne konflikt, så brugeren vil kunne afrapportere løbende uden at oplevelsen mister sit fokus. VSR er den funktionelle kerne hvori der kan kobles flere scenarier på, som plug-ins, med forskelligt fokus.

På KADK Arkitektskolen har vi været i gang med at undersøge hvordan rum opleves i den fysiske verden kontra den virtuelle verden. Dette har vi gjort i et relativt stort forsøg ved brug af Virtual Reality og Eye Tracking, støttet af Dreyers Fond, Bevica Fonden og Grundejernes Investeringsfond. Målet er at eftervise i hvor høj grad der er korrelation mellem det vi opfatter ved at betragte virkeligheden og den virkelighed vi præsenteres for via Virtual Reality. Undersøgelsen viser overordnet, at selv en relativt primitiv arbejdsmodel i Virtual Reality, på mange punkter godt kan bruges til at kommunikere oplevelsen af en bestemt arkitektonisk atmosfære i et bestemt arkitektonisk rum.